Pedagogiske tekster og ressurser i praksis

Pedagogiske tekster og ressurser i praksis En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,67 MB
FILNAVN
Pedagogiske tekster og ressurser i praksis.pdf
ISBN
5320568553394

BESKRIVELSE

Pedagogiske tekster og ressurser blir utviklet i et høyt tempo i dagens norske og nordiske skoler og utdanninger. Lærere, studenter og elever må ta mange valg og hensyn når stadig nye og mangfoldige medier og sjangrer skal omsettes til praksis. Begrepet pedagogiske ressurser peker mot at så vel elever og studenter som lærere er i besittelse av ressurser for læring. Det er med andre ord ikke snakk om å bygge på mangler hos de lærende, men tvert imot å gripe fatt i mulighetene for å utvikle og utfordre egne og andres kunnskaper. Boken Pedagogiske tekster og ressurser i praksis søker å imøtekomme denne utviklingen av begrepene, og konsekvensene av at læring i praksis og dermed ressurser i læringskontekster er blitt viktigere og viktigere. Selv om det er forsket på bruken av pedagogiske tekster og ressurser i praksis, er det stadig forbløffende underbelyst både i norsk, nordisk og internasjonal forskning. Artiklene i denne boken presenterer forskning i praksis som dekker elevenes skriving, profesjonell skriving og analyser av lærebøker og digitale læringsplattformer, men også observasjoner av bruken av dataspill i skolen, både spill produsert til skolebruk og til fritid. Boken henvender seg til forskere og til forskningsforankrede undervisningsmiljøer. Den kan anvendes på doktor- og mastergradsstudier, men også lærere i grunnskolen og i videregående skole kan hente inspirasjon til arbeidet med pedagogiske tekster og ressurser.

De pedagogiske lederne ansatt i kommunale barnehager er situert i et stadig krysspress mellom profesjon og arbeidsgiver, Oslo kommune, der de Opplysning og informasjon: Barne­hage­blogg om medi­er og IKT - Nina Bøl­gan. Pros­jek­t­blogg, pilot­pros­jek­tet Dig­i­tal prak­sis i barne­ha­gen .

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen i Norge (NOKUT) fremhever samarbeidet med praksisfeltet, praksissykepleiernes økende ansvar for klinisk oppfølging og kravet om formell ... Læring skjer ved å delta, erfare og være i samspill med andre (7,8,9). Under praksisstudier forekommer det sosial praksis mellom student og sykepleier i tillegg til at det kan skapes sosial praksis mellom studenter.

RELATERTE BØKER