Nordområdepolitikken sett fra nord

Nordområdepolitikken sett fra nord lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,98 MB
FILNAVN
Nordområdepolitikken sett fra nord.pdf
ISBN
6634115943022

BESKRIVELSE

29. april 2010 opptrådte utenriksminister Jonas Gahr Støre på nytt for fullt hus på en storstilt nordområdehappening i Tromsø. Nordlendingene lyttet og applauderte da utenriksministeren sa at «det meste er nord». Ovasjonene ville ingen ende ta da han avsluttet med å slå fast at «nordområdesatsingen må eies i nord og oppleves i nord». I denne boka tas nordområdeministeren på ordet. Boka fanger opp et mangfold av stemmer som har og skal ha en plass i diskusjonen om nordområdepolitikken. Dette er nordområdesatsingens regionale eiere: Det er ledere av kunnskapsinstitusjoner, bedrifter innen petroleumssektoren og politikere. Det er samepolitiske aktører og personer som har vært sentrale i utviklingen av Barentsregionen. De kommer fra arenaer hvor nord er periferi i dag, men hvor en reell nordområdesatsing vil innebære at geografiske tyngdepunkter flyttes nordover. Boka inneholder også analyser fra forskere av hvordan nordområdepolitikken har påvirket utviklingen i nord. Nordområdepolitikken sett fra nord gir viktig innsikt i hva nordområdepolitikken har betydd så langt, og, ikke minst, forslag til hvordan den bør utvikles videre. Elisabeth Angell er utdannet samfunnsøkonom og er forsker ved Norut Alta Áltá. Sveinung Eikeland er sosiolog, seniorforsker og direktør ved Norut Alta Áltá. Per Selle er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Norut Alta Áltá.

Nye bedrifter og ny giv gjør Nord-Norge til et kraftsentrum i landet. Forrige uke ble det etablert et nytt møtested mellom regjeringen, politisk ledelse i de tre nordlige fylkeskommunene og Sametinget for videre utvikling og samarbeid om nordområdepolitikken. Statsminister Erna Solberg (H) presenterte statusrapporten først i Hammerfest før hun dro til Tromsø i anledning Agenda Nord-Norge.

I 1987 holdt sovjetlederen Mikhail Gorbatsjov sin berømte Murmansk-tale.I den tok han til orde for en «sivilisering» av de europeiske nordområdene og internasjonalt samarbeid for å løse problemene der. En norsk-russisk miljøvernkommisjon ble etablert i 1988, for særlig å ta seg av forurensingen fra nikkelverkene på Kolahalvøya. Nordområdepolitikken sett fra nord gir viktig innsikt i hva nordområdepolitikken har betydd så langt, og, ikke minst, forslag til hvordan den bør utvikles videre.

RELATERTE BØKER