Rettferdighet

Rettferdighet Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,74 MB
FILNAVN
Rettferdighet.pdf
ISBN
9945940094071

BESKRIVELSE

Rettferdighet er grunnleggende i den norske velferdsstaten og for all menneskelig sameksistens. Men hva er, og hva betyr rettferdighet i en tid preget av flerkulturalitet, transnasjonalisme og globalisering?I essaysamlingen Rettferdighet bidrar filosofer, jurister, teologer, samfunnsvitere og økonomer til å vise hvordan etablerte oppfatninger av hva som er rettferdig, settes under press i en tid med økt mobilitet av mennesker, rettsoppfatninger og økonomisk virksomhet. Boken retter blikket mot bestemte arenaer hvor spørsmål omkring, og forståelser av, rettferdighet aktualiseres - blant annet barns rettigheter, fattigdom og omfordeling, politisk representasjon, norsk diskriminerings- og likestillingslovgivning, og klimadebatten. Hvilke forestillinger om rettferdighet tas for gitt på disse feltene, og hvilke spenninger kan oppstå mellom ulike rettferdighetsoppfatninger, eller mellom rettferdighet, frihet og trygghet? Bidragsytere i Rettferdighet: Beret Bråten, Thomas Hylland Eriksen, Kjersti Fjørtoft, Beatrice Halsaa, Anne Hellum, Ragnhild Hennum, Jo Thori Lind, Odin Lysaker, Merete Havre Meidell, Kalle Moene, Afshan Rafiq, Stina Hansteen Solhøy, Vibeke Blaker Strand, Elisabeth Thorsen, Christina Voigt, Peter Normann Waage, Jorunn Økland.

Listen med signaturer offentliggjøres på pbl.no. RETTFERDIGHET. De hebraiske ordene tsẹdheq og tsedhaqạh og også det greske ordet dikaiosỵne, som alle blir gjengitt med «rettferdighet», inneholder tanken om at noe er moralsk rett og riktig, om rettskaffenhet, om at noe er i overensstemmelse med en standard eller norm for hva som er rett.Begrepet «rettferdighet» blir ofte brukt i forbindelse med en dommer eller en dom og får da et ... Hos Paulus innebærer rettferdiggjørelse at menneskene, som på grunn av syndefallet var hjemfalne til dom og død, får Guds tilgivelse og forlikes med ham uten menneskelig fortjeneste, men bare ved i tro å ta imot den frelse som tilbys i Jesus Kristus.Guds rettferdighet gis med andre ord på grunnlag av troen Jesus - ikke ved oppfyllelse av loven (se Romerbrevet kapittel 3, vers 21-26). Behov for synonymer til RETTFERDIG for å løse et kryssord? Rettferdig har 47 treff.

I denne artikkelen vil jeg se nærmere på begrepene, og drøfte noen ... rettferdighet - substantiv det å være rettferdig (som dyd, egenskap), det å være rettferdig, det å være rimelig, berettigelse, rettferdig håndhevelse 1900-tallet var rettferdighet i fordeling et viktig emne b˚ade for filosofer og økonomer. I en lang periode deretter ble normative problemstillinger betrak-tet som uvitenskapelige, og forskning omkring rettferdighet forekom praktisk talt ikke fram til 1970-tallet.

RELATERTE BØKER