Demokratiske byrom

Demokratiske byrom - Gro Sandkjær Hanssen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gro Sandkjær Hanssen
DIMENSJON
10,92 MB
FILNAVN
Demokratiske byrom.pdf
ISBN
1605744427634

BESKRIVELSE

Byrommene har alltid vært «demokratisk viktige». De har vært steder hvor det politiske liv har utfoldet seg - gjennom taler, meningsutveksling, demonstrasjoner, aksjoner og ulike former for symbolske handlinger. Selv om mye av den politiske meningsdannelsen nå skjer i media, i virtuelle offentlige og «halvoffentlige» rom, mener mange at det fysiske offentlige rommet har en helt spesiell viktighet for demokratiets helse og fortjener økt oppmerksomhet. Kompakt byutvikling er sett på som den ideale modellen for bærekraftig byutvikling. Kritikere har påpekt at økt fortetting setter eksisterende byrom under press. Norske planmyndigheter, private utbyggere, urbanister av ulikt slag og byene selv har derfor blitt mer opptatt av byromskvaliteter som premiss for byutvikling. I denne boka drøftes byromstrategiene og planleggingen, kvalitetene ved og bruken av byrom i et demokratisk perspektiv. Boka bidrar med ny kunnskap om hvordan demokratiske kvaliteter vektlegges i utviklingen av offentlige byrom, og hvordan styringen og bruken av byrommene skjer. Kapitlene ser særlig på styring, planlegging og bruk av offentlige rom i tre norske byer: Stavanger, Oslo, og Bodø.

For eksempel har Russland og Kina blitt mer autoritære mens såkalte "illiberale demokratier" vokser fram blant annet i Tyrkia så vel som i EU-landene Ungarn og Polen. Dette skjer parallelt med at Donald Trump utfordrer demokratiske institusjoner, og særlig pressen, i Campidoglio, Romas rådhusplass, er blant verdens flotteste byrom, med en utforming som gir en rik menneskelig opplevelse.

• Samordning og tverrfaglig koordinering av kommunens vurderinger, som også vil bidra til effektivisering av saksbehandling. • Åpne demokratiske planprosesser med bred deltakelse. Norge er blitt rangert som verdens mest demokratiske land i 2018.

RELATERTE BØKER