Det er læreren som har nøkkelen

Det er læreren som har nøkkelen - Eeva Saarto | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Eeva Saarto
DIMENSJON
12,85 MB
FILNAVN
Det er læreren som har nøkkelen.pdf
ISBN
6768323479445

BESKRIVELSE

Hvordan oppnådde finnene de gode PISA-resultatene? Tilpasset opplæring i fokus, særlig med tanke på de elevene som har lærevansker. Boken viser de viktigste pedagogiske prinsippene som benyttes i Finland: Forutsetninger, arbeidsmåter og målsettinger. Det er læreren som har nøkkelen og derfor er lærerens forutsetninger det mest avgjørende. Det er viktig for læreren å vite at læring er en prosess, og hvilke faktorer som kan fremme og hvilke faktorer som kan hemme denne prosessen. Læreren bør først være bevisst sine egne strategier før han overhodet kan hjelpe eleven. Noen av lærerstrategier er presentert i boken. Elevens første og største forutsetning er å ha en lærer som tør møte eleven på elevens eget nivå. Uten en god kommunikasjon i klassen fra første time kan en del av læringsprosessen være dødsdømt. Forutsetning nummer to må være det å finne sine egne læringsstiler og få lov og anledning å bruke dem. Anslagsvis bare 20% av oss lærer best med å høre, de fleste lærer med å se og selv gjøre ting. Det er inkludert læringsstiltester i boken. Alle kan teste seg og finne ut hvilken sansekanal som er best for læring. Boken inneholder også avslappingsøvelser. Det er egne kapitler både om lese- og skriveopplæring og for muntlig presenta.sjon da disse ferdighetene er grunnlaget for læring i alle lesefag. Spøkelset som heter dysleksi pleier å være det mest omtalte problemet. Det å kunne skrive har alltid vært farlig, også for eleven. I boken er dette drøftet. Eeva Saarto ble født i Helsinki i 1951. Hun kom til Norge etter avsluttet videregående skole og tok sin høyere utdanning i Norge. Cand. Philol. med 4 ulike språkfag, inkl. norsk, og spesialpedagogikk. I løpet av sine år som lektor og spesialpedagog har hun undervist mest på ungdomstrinnet, i videregående, også i videregående Steinerskole, og voksenopplæring. Som spesialpedagog og norsklærer har hun vært mest opptatt av dem som har ulike former for lærevansker.

Morsmålet vårt seier litt om kven vi er, kvar vi kjem frå og kvar vi har høyrt til. Det vil gi oss ei kjensel av tilhøyrsle. Lærer Brede Gautland Andersen er engasjert i leselyst og mener appen er viktig for barns utvikling.

Men det er i hvert fall viktig at de ikke later som de har en stil de egentlig ikke har. Dermed er det ikke unaturlig at læreren blir irritert. Samtidig kan det, ut ifra hva du skriver, at læreren overreagerte noe.

RELATERTE BØKER