Endring av praksis i klasserommet

Endring av praksis i klasserommet lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,52 MB
FILNAVN
Endring av praksis i klasserommet.pdf
ISBN
5366231940921

BESKRIVELSE

Denne artikkelsamlingen er skrevet av lærere, skoleledere og forskere. Forfatterne beskriver hvordan en kan få til endring av praksis og ønsker å inspirere leserne til utviklingsarbeid i klasserom og skole. Boka viser eksempler på hvordan en forsker arbeider som "ekspert" og "modell" for lærerne hvilke positive og negative følelser som kommer til utrykk i et utviklingsarbeid hvordan skoleledere har lagt til rette for lærernes kompetanseutvikling hvordan skriverammer og IKT brukes i engelskundervisningen hvordan synlig og usynlig pedagogikk kan brukes i veiledning og undervisning hvordan ansvar for egen læring og vekt på indre motivasjon kan føre til manglende innsats blant elever Bokas redaktører er Rita Riksaasen, førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU, og Inger Langseth, førstelektor ved NTNU. Bidragsytere er førstelektor Gunnar Engvik ved NTNU, rektorene Astrid Witsø og Randi Nordgård Hermstad, og lærerne Tom Rune Breivik, Mari Fiskum, Åshild Elevebakken og Inger Dolmset Moan.

Til syvende og sist er det den enkelte lærer som skal gjøre endring i klasserommet, men det blir for enkelt å si at læreren skal fornye seg." Gode eksempler på praksis (GEPP) er et prosjekt ledet av FIKS og er i under avslutning våren 2020. Prosjektet innebærer å forstå mer av arbeid med kompetanseutvikling på innovative og nye praksiser i klasserommet. Det er viktig at skoleeiere, skoleledere og lærebedrifter (ev opplæringskontor) reflekterer over hvordan de vil organisere kompetanseutvikling i vurdering.

Men selv om PC-en brukes til mange ting, har den ikke ført til noen dyptgripende endring i praksis, forteller Skaftun. - PC-en åpner nye rom for informasjonssøk, deling, samarbeid og respons.

RELATERTE BØKER