Demokratisk fellesskap

Demokratisk fellesskap - Jon Rogstad | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jon Rogstad
DIMENSJON
8,24 MB
FILNAVN
Demokratisk fellesskap.pdf
ISBN
4613034276041

BESKRIVELSE

I et velfungerende demokrati deltar hele befolkningen i beslutninger som angår fellesskapet. I det flerkulturelle Norge er ikke dette tilfelle. Etniske minoriteter engasjerer seg lite i samfunnets demokratiske prosesser. Folkestyret avspeiler faktisk i mindre og mindre grad folket.«Demokratisk fellesskap» er en bok om politisk integrasjon. Sentrale spørsmål er: Hvorfor er den politiske deltagelsen så lav? Hva forklarer forskjellene i engasjement mellom ulike grupper? Og er det egentlig uttrykk for politisk integrering når stemmeretten først og fremst blir brukt til å fremme politikere med ens egen etniske bakgrunn? Forfatteren diskuterer ulike forklaringer og tar særlig opp betydningen av rettigheter, individuelle ressurser, kjønn, familie, organisasjonsliv og uformelle nettverk. Dessuten, betydningen av «demokratisk tradisjon» fra hjemlandet og hvorvidt politisk integrering henger sammen med om man har innpass på andre samfunnsområder, som i arbeidslivet.«Demokratisk fellesskap» er en perspektivrik innføringsbok som retter seg mot studenter innen alle fagområder som tar opp temaområdet «det flerkulturelle Norge».«En aktuell, spennende og informativ fagbok», sagt av professor Willy Martinussen om «Demokratisk fellesskap».

Hegels syn på danningens betydning for individets tilhørighet i et fellesskap trer klarere frem i Rettsfilosofien (Grundlinien der Philosophie des Rechts) fra 1821.Til forskjell fra Åndens fenomenologi bærer dette verket mindre preg av å være en gjennomgang av åndens historiske danning enn en presentasjon av det bestående prøyssiske samfunnet på Hegels tid. I et velfungerende demokrati deltar hele befolkningen i beslutninger som angår fellesskapet. I det flerkulturelle Norge er ikke dette tilfelle.

Sosialantropologi. Pris kr 332 (spar kr 47).

RELATERTE BØKER