Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,38 MB
FILNAVN
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.pdf
ISBN
3040313683257

BESKRIVELSE

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

Overskriften og påfølgende tekst er hentet fra BLDs Informasjons- og utviklingsprogram 2010-2013. Kjøp 'Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Lov 21 juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt fu' fra Fagbokforlaget. (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne.

Endringer i følgende lover: 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås Praktisk: Teleslynge på = Mobiltelefoner av Lunsjen kl 1100 - koldtbord Spørsmål til foredragsholderne Presentasjonene kan lastes ned fra www.ldo.no Twitter: #DTL Husk Evalueringsskjema - Viktig pådriverarbeid! Likestillings- og diskrimineringsloven av 2017 erstatter fire tidligere lover, som gjaldt diskriminering knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag: likestillingsloven (kjønn), diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (nedsatt funksjonsevne), diskrimineringsloven om seksuell orientering (seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk) og diskrimineringsloven om etnisitet (etnisitet ... Kjøp 'Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, lov 21 juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne' fra Norges raskeste nettbokhandel.

RELATERTE BØKER