Habilitet

Habilitet - Øyvind Kvalnes | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Øyvind Kvalnes
DIMENSJON
10,25 MB
FILNAVN
Habilitet.pdf
ISBN
9369794168315

BESKRIVELSE

Borgernes tillit til at ting går riktig for seg, er uløselig knyttet til at de opplever at beslutningstakerne er habile. Både politikere og ansatte i forvaltningen forventes å være habile når de utfører arbeidet sitt. Denne boken presenterer begreper som kan brukes til å tenke klarere om egen og andres habilitet. Den legger frem dilemmaer som kan oppstå i hverdagen når en skal etterleve habilitetsregler og ta alminnelige moralske hensyn til berørte parter.

De kan heller ikke sitte i komiteer, råd eller utvalg som skal godkjenne, finansiere eller bedømme forskningsprosjektet ditt. 6 Habilitet når erstatningssøker eller nær familie, er eller har vært ansatt i NPE Det kan forekomme saker hvor erstatningssøker er ansatt i NPE, er gift med eller i nær slekt med en ansatt. Ut over det som følger av § 6 første ledd, betyr ikke dette i seg selv at ansatte i NPE er inhabile. Inhabilitet - en veiledning for folkevalgte Alf Bjarne Høyvik mai 2008 Disposisjon/innhold i denne utredningen: Kap.

1. Innledning Formålet med reglene om inhabilitet (ugildhet) er å forhindre at saker i forvaltningen blir behandlet og avgjort av saksbehandlere som har egeninteresser i saken.

RELATERTE BØKER