Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester av 11.06.1976 nr. 79

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester av 11.06.1976 nr. 79 En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,6 MB
FILNAVN
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester av 11.06.1976 nr. 79.pdf
ISBN
3254157557905

BESKRIVELSE

juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester gjøres følgende endringer: §12 skal lyde: §12 Straffansvar. Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.

79 om produktkontroll §§ 9 og 15. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).

RELATERTE BØKER