Relasjonsledelse : inkluderende skolemiljø

Relasjonsledelse : inkluderende skolemiljø En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,93 MB
FILNAVN
Relasjonsledelse : inkluderende skolemiljø.pdf
ISBN
2548884911779

BESKRIVELSE

Relasjonsledelse har stor betydning i arbeidet med å skape et inkluderende skolemiljø. Som profesjonell yrkesutøver har læreren et ansvar for å skape gode relasjoner både mellom seg og elevene og elevene imellom. Boken fokuserer på hvordan læreren kan ivareta dette ansvaret på en måte som tar vare på elevenes behov for trivsel, læring og utvikling. I boken drøftes fem ulike perspektiver ved relasjonsledelse gjennom følgende spørsmål:•Hvordan kan relasjonsledelse forstås i et dannelsesperspektiv?•Hvordan kan læreren gjennom kommunikasjonsferdigheter utvikle gode relasjoner til elevene?•Hva tenker lærere om relasjons- og samhandlingsprosesser i skolen?•Hvordan er lærerens mot viktig i relasjonene med elevene?•Hva sier elever i videregående skole om lærerens relasjonsledelse?Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

jan ... Bokserien «Inkluderende skolemiljø» tar sikte på å bidra til å fornye og utvikle forskningsfeltet. Denne boken er derfor svært aktuell for studenter innenfor pedagogiske og ... Relasjonsledelse : inkluderende skolemiljø heftet, 2019, Norsk (bokmål), ISBN 9788202598143.

Tilbudet er for barnehager og skoler som ønsker noe støtte i arbeidet med trygge og gode barnehage- og skolemiljø. De som deltar er med på samlinger nasjonalt og regionalt, utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, lærende nettverk og får støtte til en lokal ressursperson. Inkluderende barnehage- og skolemiljø - Samling for pulje 5.

RELATERTE BØKER