Skattemessig gjennomskjæring

Skattemessig gjennomskjæring - Einar Harboe | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Einar Harboe
DIMENSJON
7,8 MB
FILNAVN
Skattemessig gjennomskjæring.pdf
ISBN
9301927578415

BESKRIVELSE

Boken gir en grundig analyse av læren om ulovfestet skattemessig gjennomskjæring. Boken gjennomgår utførlig den rettspraksis som danner grunnlaget for ulovfestet skattemessig gjennomskjæring. Både vilkårene for, og virkningen av, gjennomskjæring drøftes.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

For å kunne beskatte en person eller et selskap, må det foreligge hjemmel i lov. Legalitetsprinsippet var frem til 2014 ulovfestet, men ble regnet for et rettsprinsipp av grunnlovs rang. skattemessig gjennomskjæring.

kjøp ... Skatterettslig gjennomskjæring Den ulovfestede lære om skattemessig gjennomskjæring gjelder for alle former for omorganisering etter skatteloven kapittel 11, herunder fusjoner og fisjoner. Regelen kommer til anvendelse i de tilfeller hvor fisjonen/fisjonen ikke har noen "påviselig egenverdi ut over det å spare skatt for noen av partene". Skattemessig gjennomskjæring En sammenligning av den foreslåtte Principal Purpose Test i OECDs mønsteravtale med den ulovfestede omgåelsesnormen Kandidatnummer: 53 Antall ord: 14840 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 30.05.2016 «skattemessig gjennomskjæring»).

RELATERTE BØKER