Pedagogisk ledelse

Pedagogisk ledelse Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,81 MB
FILNAVN
Pedagogisk ledelse.pdf
ISBN
7200797532684

BESKRIVELSE

Ved å anlegge et relasjonelt perspektiv på ledelse, utfordrer forfatterne en individualistisk oppfatning av ledelse preget av mål-middel-tenkning. Et sentralt fokus i boken er rektors rolle som pedagogisk leder. Skolelederens handlingsrom og hverdagens mange dilemmaer blir løftet fram og drøftet. Gjennom dette skriver forfatterne seg inn i dagens aktuelle skolevirkelighet med reformer på alle nivå, fra grunnskole til høgskole. Et hovedmål med å styrke den pedagogiske ledelsen i skolen er å bidra til å utvikle en innovasjonsorientert læringsstruktur i organisasjonen. Bidragsyterne er Otto Laurits Fuglestad, Sølvi Lillejord, Johnny Tobiassen, Svein Rognaldsen, Carl Cato Wadel, Jorunn Møller, Olga Dysthe, Dag Lotsberg og Bengt Persson. «Flere forskeres artikler gir en interessant og fengslende bok som setter pedagogisk ledelse i en sammenheng.» (Skolelederen 5/97)

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse består av følgende tema: Pedagogisk ledelse, teamarbeid og prosessledelse; Organisasjonsforståelse og barnehagen som lærende organisasjon; Møtekultur og møtestrukturer Pedagogiske grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning Første semesteret er for alle masterprogrammene konsentrert om forskningsmetode, vitenskapsteori og pedagogisk filosofi. P330 og P331 (15 +15 stp.) «Verdibasert ledelse» og «Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring» Andre semesteret brukes på alle masterprogrammene til teoristudier. Faglig og pedagogisk ledelse i samarbeid med de to andre pedagogiske lederne og daglig leder.

Hver praksis utgjør en særegen kontekst som pedagogisk leder skal utøve lederrollen i, ... Pris: 319,-. heftet, 2017.

RELATERTE BØKER