Selskapsloven

Selskapsloven - Geir Woxholth | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Geir Woxholth
DIMENSJON
5,32 MB
FILNAVN
Selskapsloven.pdf
ISBN
1563917668923

BESKRIVELSE

Boken gir en utførlig kommentar til selskapsloven av 21 juni 1985 nr 83 og omfatter dermed hovedsakelig ansvarlig selskap og kommandittselskap Den inneholder også en oversikt over lovgivning som supplerer selskapsloven, foretaksregisterloven, firmaloven, skatteloven, konkurslovgivningen mv. Fremstillingen er ajourført med de siste endringen i selskapsloven, praksis fra Justisdepartementets lovavdeling og rettspraksis.Dr juris Geir Woxholth er professor i formuerett ved Universitetet i Oslo. Hans vitenskapelige produksjon ligger hovedsakelig innen formueretten, særlig kontraktsrett, organisasjonsrett og selskapsrett.

Meld sletting til Brønnøysundregistrene. Melding om sletting av det ansvarlige selskapet skal sendes til Foretaksregisteret, uten ugrunnet opphold, etter at selskapsmøtet har godkjent sluttoppgjøret. §§ 6-11 og 8-10 - Aksjeloven §§ 6-11 og 8-10 og selskapsloven § 3-17 §10-12 - Håndtering av verdiendring fra tidspunktet for redegjørelsen til kontrolltidspunktet i konserndannelser og fusjoner Ansvarlig selskap, forkortet ANS, selskap hvor selskapsdeltakerne hefter for selskapets forpliktelser med hele sin formue, både med det de eier i selskapet og det de eier privat.

I stedet beskattes selskapsdeltakerne etter et nettoligningsprinsipp. Dette innebærer at selskapets nettoresultat overføres til beskatning på deltakernes hender. Se også: Forening Selskap er i Norge i juridisk forstand en kommersiell organisasjon som i Selskapsloven defineres som "økonomisk virksomhet som utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko" Selskaploven§ 1-1..

RELATERTE BØKER