Kompendium i markedsrett

Kompendium i markedsrett En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,44 MB
FILNAVN
Kompendium i markedsrett.pdf
ISBN
7776703112454

BESKRIVELSE

Kompendium i Markedsrett er ment som hjelpemiddel under forelesninger og repetisjoner av faget markedsrett.Del 1 omfatter oversikter over følgende emner:Markedsføringslovens vilkår for markedsføring.Enerettene med konkurransebeskyttelsen og enerettene i åndsretten, patentretten, firmaretten, varemerkeretten og mønsterretten.Reklameforbudene med reglene om radio- og TV-reklame og forbudene mot alkohol- og tobakksreklame.Konkurranseretten med konkurranselovens regler mot konkurransebegrensende tiltak.Avtalerettens regler om avtaleinngåelse og ugyldighetsreglene.Kjøpsrettens regler om forbrukervern og markedsføringsansvar.Produktansvaret for produsenter, markedsførere og andre.Angreretten ved fjernkjøp, postordre m.v.De relevante lovtekstene er innarbeidet i disposisjonene slik at rettskildene hele tiden står sentralt i fremstillingen, sammen med praktiske oppgaver og selvtester.I Del 2 er inntatt en rekke sentrale orienteringer fra Forbrukerombudet.I Del 3 gir direktør Øyvind U. Kavåg en innføring i reklame- og markedsføringsrett og det hele illustreres av 76 fagartikler fra saker som har vært til behandling i ulike organer for markedsrett.

300,-På lager. Heftet ... Selger diverse fagbøker - pensumbøker Økonomi og administrasjon Bedriftsøkonomi Regnskap Markedsføring IT Helse/Bioingeniør Flatpris for alle bøker: 100kr per bok 50kr per bok ved kjøp av 4 bøker eller fler Se bilder for detaljer om utgave og ISBN nr.

Støttelitteratur: 9788259200396 Kompendium i Markedsrett MARKEDSFØRINGSLOVEN PR.1.1.2003 FORSKRIFT OM KRINGKASTING (I UTDRAG) 1 KONTROLL MED MARKEDSFØRINGEN 1.1 LOVGIVNING 1.2 LOVENS HANDHEVINGSORGANER OG STRAFFEREGLER 1.2.1 Forbrukerombudet (FO) 1.2.2 Markedsrådet - MR 1.2.3 Næringslivets Konkurranseutvalg 1.2.4 Domstolene 1.3 MARKEDSFØRINGSLOVEN § 1 1.3.1 Generalklausulen. Familierett, arverett og odelsrett : kompendium for eiendomsmeglerstudiet . ISBN 9788277940502, 2008, Ingen annonser Kjøp Selg.

RELATERTE BØKER