Ledelse i en lærende skole

Ledelse i en lærende skole - Sølvi Lillejord | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Sølvi Lillejord
DIMENSJON
11,68 MB
FILNAVN
Ledelse i en lærende skole.pdf
ISBN
6780668039552

BESKRIVELSE

Boka belyser hvordan skolene kan bli lærende organisasjoner på egne premisser, samtidig som de vurderes etter eksterne mål og standarder. Den tar til orde for at det er mulig å vitalisere skoler ved å rette oppmerksomheten mot læring i vid forstand, både elevenes, lærernes, skoleledernes og organisasjonenes læring. Boka ser også på hvordan skolen kan tilrettelegge for læring og prinsippet om tilpasset opplæring og utvikle gode samarbeidsrelasjoner til foreldrene. Boka henvender seg til skoleledere og lærere, og studenter innen skoleledelse og beslektede fagområder. Har litteraturliste og stikkordregister.

Artikkelen avgrenses til å beskrive hva vi samarbeidet om og hvordan i perioden 200 5-2006. Samforfatterskap Artikkelen er delvis skrevet som et samforfatterska p1, fordi dette samsvarer med tenkningen Stortingsmelding 30 framhever at skolen må utvikles som en lærende organisasjon dersom man skal lykkes i arbeidet mot å skape en kultur for læring.

En lærende barnehage krever ledelse som setter i gang og leder refleksjons- og læringsprosesser blant de ansatte. ...

RELATERTE BØKER