Dommarar som ytrar seg

Dommarar som ytrar seg - Ola Johan Settem | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ola Johan Settem
DIMENSJON
12,58 MB
FILNAVN
Dommarar som ytrar seg.pdf
ISBN
5726764804744

BESKRIVELSE

Kva konsekvensar kan det ha at ein dommar kjem med meiningsytringar, det vera seg om rettslege spørsmål eller andre typar faglege spørsmål, eller om politikk og generelle samfunnsspørsmål? Kan dommaren bli inhabil i ei seinare rettssak for denne typen ytringar, og kva skal i så fall til? Føremålet med denne boka er å setja søkjeljoset på og analysera nærare dei forskjellige tilfella kor det finst grunnlag for å stilla spørsmål ved habiliteten. Forfattaren identifiserer fleire generelle utgangspunkt for habilitetsvurderinga og drøftar ei rekkje praktisk viktige typetilfelle av inhabilitet på bakgrunn av meiningsytringar.

Hvor sann og bekreftet teorien om miasmer var vites ikke, men stor betydning for forebyggende helsearbeid, det fikk den. For eksempel ble det etablert ventilasjonssystemer for å fjerne skadelig luft i sykehus og […] Ho opplever òg at når ho sjølv ytrar seg, så senkar det terskelen for at andre unge jenter og gutar gjer det same.

Han har tidlegare arbeidd mellom anna som dommarfullmektig i Bergen tingrett og som advokat i Kluge advokatfirma. Når dei som ytrar seg mistar smilet sitt. Sumaya Jirde Ali og Lan Marie Nguyen Berg har begge vore utsette for hets og truslar.

RELATERTE BØKER