Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling - Eirik J. Irgens, Anita Normann, John Alexander Strømme, May Britt Postholm, Gunnar Engvik, Erlend Dehlin, Thomas Dahl | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Eirik J. Irgens, Anita Normann, John Alexander Strømme, May Britt Postholm, Gunnar Engvik, Erlend Dehlin, Thomas Dahl
DIMENSJON
6,80 MB
FILNAVN
Ungdomstrinn i utvikling.pdf
ISBN
5660547936293

BESKRIVELSE

Denne boken handler om samarbeidet mellom ulike aktører i skoleutvikling. Forfatterne setter fokus på læreres profesjonelle utvikling og på kollegaobservasjon som utviklingsverktøy. Boken handler også om skoleledelse og ledelse av elever.Dette er en av to bøker som gir et unikt innblikk i et av Norges mest omfattende skoleutviklingsprogram, Ungdomstrinn i utvikling (2013-2017). Alle ungdomsskoler og skoler med ungdomstrinn har fått tilbud om å delta i utviklingsprogrammet. Forfatterne som har skrevet kapitler og fortellinger med utgangspunkt i egen forskning og erfaringer, består hovedsakelig av utviklingspartnerne i universitets- og høgskolesektoren. Thomas Dahl, Erlend Dehlin, Gunnar Engvik, Eirik J. Irgens, Anita Normann og Alex Strømme har redigert bøkene, med May Britt Postholm som leder og hovedredaktør. Primærmålgruppe er studenter og forskere innenfor skolesektoren, men boken er også relevant for lærere, skoleledere og andre som er opptatt av hvordan kvaliteten i skole og utdanning kan forbedres gjennom systematisk utviklingsarbeid. Boken hører sammen med «Ungdomstrinn i utvikling. Skoleutvikling, lesing, skriving og regning - Funn og fortellinger», som retter fokus mot læreres utvikling og erfaringer, og hvordan man jobber med disse læringsområdene i klasserommet.

Liste over skriveressurser. Her finner du en annotert liste med relevant litteratur og annet støttemateriell for Ungdomstrinn i utvikling. utvikling av kunnskap i alle fag " For første gang i norsk skolehistorie er det slått fast at det å forstå, lære og utøve et fag ikke kan sees uavhengig av det å skape mening med språket og andre meningsbærende eller semiotiske ressurser i faget" (Berge 2005:163). Det er en trend i norsk utdanningspolitikk at myndighetene bidrar til utviklingen av pedagogiske ressurser som lærere blir oppfordret til å benytte i den hensikt å gjøre undervisningen bedre.

Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre | Personvern og cookies ... I den nasjonale skolesatsinga «Ungdomstrinn i utvikling» (UiU) utgjør pedagogiske ressurser ett av tre sentrale virkemiddel (Utdanningsdirektoratet, 2017). UiU er en nasjonal satsing der alle skoler i landet med ungdomstrinn i perioden 2013-2017 fikk tilbud om støtte i «lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving» ( Utdanningsdirektoratet, 2017 ). Ungdomstrinn i utvikling En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Trøndelag, pulje 2.

RELATERTE BØKER