Det fleirspråklege Noreg

Det fleirspråklege Noreg - Guri Sørumgård Botheim, Marie Havnen, Knut Hoem, Knut Olav Homlong, Idun A. Husabø, Sigbjørn Skåden, Ingrid Rognes Solbu, Terje Torkildsen, Øystein Vangsnes, John Martin Høines, Marita Liabø, An-Magritt Lindtner, Oddrun Midtbø, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, Katrine Sele | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Guri Sørumgård Botheim, Marie Havnen, Knut Hoem, Knut Olav Homlong, Idun A. Husabø, Sigbjørn Skåden, Ingrid Rognes Solbu, Terje Torkildsen, Øystein Vangsnes, John Martin Høines, Marita Liabø, An-Magritt Lindtner, Oddrun Midtbø, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, Katrine Sele
DIMENSJON
11,87 MB
FILNAVN
Det fleirspråklege Noreg.pdf
ISBN
6960698128777

BESKRIVELSE

Med to skriftspråk, samt samisk og kvensk, har Noreg ein lang tradisjon som fleirspråksland. I nyare tid har dette blitt forsterka gjennom innvandring og utviding av internasjonale relasjonar, og det siste tiåret har om lag 200 språk vore i bruk i Noreg. Dokumentarprosjektet Det fleirspråklege Noreg viser eit samtidsbilete av språkbruken i den norske kvardagen. Gjennom 30 portrett gir boka eit innblikk i det fleirkulturelle Noreg og viser at fleirspråklegheit i dag heller er regel enn unnatak. Skribentar over heile landet har fanga inn livshistorier og refleksjonar rundt det å leve med fleire språk. Fotografen Oddleiv Apneseths unike og vake blikk gir liv til dei varierte historiene. Kombinasjonane er mangfaldige: Den filippinske asiabutikkeigaren i Førde brukar morsmålet berre når ho verkeleg må. Den marokkanske faren snakkar konsekvent berbisk med sonen sin under fotballtreninga, medan han samstundes snakkar norsk til dei andre barna. Og vi møter den samisk-kvenske tromsværingen som først i vaksen alder lærde å forstå språka som ho var omgitt av i oppveksten. Den faglitterære teksten av språkforskar Øystein A. Vangsnes set dokumentarprosjektet i eit større perspektiv.

Språkopplæring har det likevel ikke blitt tid eller overskudd til. Arbeidsdagene er lange, og det er dessuten én person i arbeidsstokken som kan gjøre seg forstått når det trengs.

I løpet av kort tid har det vore ein dramatisk nedgang i kor mange som ser på lineær-TV ... Namneforma Noreg vart innført som eineform i nynorsk som ein del av rettskrivingsreforma av 1938. Frå 1917 til 1938 var Norig og Norge jamstelte former, men forma Norge var lite brukt.

RELATERTE BØKER