Å fremme andres prostitusjon

Å fremme andres prostitusjon - Vilde Hallgren Bodal | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Vilde Hallgren Bodal
DIMENSJON
6,64 MB
FILNAVN
Å fremme andres prostitusjon.pdf
ISBN
3060146149376

BESKRIVELSE

Å bidra til andres prostitusjon har lenge, gjennom ulike former for hallikforbud, vært ulovlig i Norge. Siden reformasjonen har slike forbud vært benyttet for å bekjempe utnyttelse og slaverilignende tilstander på den ene siden og beskytte samfunnet mot «offentlige Fruentimmers Frækhed» og moralsk fordervelse på den andre siden. Inntil forbudet mot menneskehandel ble innført i 2003, var utnyttelse og forledelse selvstendige vilkår for hallikvirksomhet, mens det i dag er tilstrekkelig å «fremme» andres prostitusjon for å rammes av hallikforbudet. Hva ligger i gjerningsbeskrivelsen «fremmer andres prostitusjon»? Hva skiller hallikvirksomhet fra menneskehandel og fra ikke straffbare handlinger? Hvorfor er hallikvirksomhet straffbart? Hvilken relasjon har hallikparagrafen til skadefølgeprinsippet det styrende prinsippet for kriminalisering i norsk strafferett? Gjennom disse spørsmålene søker forfatteren å forklare og problematisere rettstilstanden knyttet til hallikforbudet og den øvrige prostitusjonslovgivningen. Samtykkets plass i ansvarslæren og samfunns- og seksualmoral som lovformål er blant temaene i denne boken, hvor det også diskuteres om hallikparagrafen bør endres. Vilde Hallgren Bodal (f. 1992) har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har vært vitenskapelig assistent og arbeidsgruppeleder ved Det juridiske fakultet i flere år, og jobber i dag i Sivilavdelingen i Justisdepartementet. Hallgren Bodal har tidligere publisert artikkelen «An Outline of the New Norwegian Criminal Code» i Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, sammen med professor Jørn Jacobsen.

Det er mange som må takkes for direkte eller indirekte å ha bidratt til bokens tilblivelse. Aller først vil jeg takke lektor Arvid Bang ved Foss vgs., som fikk ... For eksempel forbyr den å kjøre noen som selger sex til jobb, og den forbyr sexselgere å leie ut rom til andre sexselgere.

Kvinnen er to ganger tidligere dømt for å fremme andres prostitusjon i Oslo. Straffeloven § 315 gjelder hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon. Første ledd gjør det straffbart å fremme andres prostitusjon, og det er uttrykkelig presisert at dette omfatter det å leie ut lokaler samtidig som man forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte.

RELATERTE BØKER