Åndsverkloven

Åndsverkloven En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,16 MB
FILNAVN
Åndsverkloven.pdf
ISBN
9758169373221

BESKRIVELSE

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

Loven skiller mellom opphavsrett til åndsverk (definert i lovens § 2) i lovens kapittel 1, hvor rettighetshaveren har eneretten til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av ... Dokumentet Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) fra 12.mai.1961 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO..

Loven, som ble enstemmig vedtatt, samsvarer med forslaget i proposisjonen, med unntak av proposisjonens forslag til § 71 om åndsverk skapt i arbeidsforhold. LOV om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven, fork.

RELATERTE BØKER