Tilgang til bevis i sivile saker

Tilgang til bevis i sivile saker - Maria Astrup Hjort | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Maria Astrup Hjort
DIMENSJON
12,98 MB
FILNAVN
Tilgang til bevis i sivile saker.pdf
ISBN
3891665460074

BESKRIVELSE

«Tilgang til bevis i sivile saker - særlig om digitale bevis» tar utgangspunkt i den situasjon at en part i en sivil tvist vet eller tror at det eksisterer materiale som kan brukes som bevis i en kommende eller verserende rettssak, og at parten selv hverken har hånd om beviset eller får det utlevert frivillig.Spørsmålet er i hvilke tilfeller og på hvilke betingelser parten kan kreve å få tilgang til beviset. Maria Astrup Hjort viser hvilke fremgangsmåter parten kan benytte og drøfter særlig problemstillinger relatert til digitale bevis. Tilgang til disse bevisene byr på både praktiske og rettslige problemer som ikke er reflektert i lovgivningen, og fremstillingen viser at valget av fremgangsmåte for å få tilgang til disse bevisene avviker fra mer tradisjonelle fremgangsmåter for bevistilgang.

Typisk mener en part at motparten eller tredjeperson sitter på sentrale bevis. Motparten på sin side vil ofte vegre seg for å fremlegge bevis som er til ugunst for egen sak. (2) Skriftlig forklaring i saken fra andre kan føres som bevis hvis partene er enige om det, eller hvis de gis adgang til å avhøre den som har gitt forklaringen.

Særlig om digitale bevis. Tid og sted: Disputas: Tilgang til bevis i sivile saker 6.

RELATERTE BØKER