Ideelle organisasjoner

Ideelle organisasjoner - Elisabet Sulen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Elisabet Sulen
DIMENSJON
6,45 MB
FILNAVN
Ideelle organisasjoner.pdf
ISBN
8365849147097

BESKRIVELSE

Ideelle organisasjoner ideelle regnskap er en praktisk veiledning for ideelle organisasjoner som skal bruke den nye regnskapsstandarden NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som ble utgitt høsten 2006. Boken gjengir hele standarden, utdypet med kommentarer og eksempler underveis, den gir veiledning i hvordan et aktivitetsbasert regnskap kan benyttes i økonomistyringen og viser et eksempel på et årsregnskap for en ideell organisasjon første året regnskapsstandarden brukes. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner definerer og avgrenser hvilke foretak standarden gjelder for (2 og vedlegg) og redegjør for prinsippanvendelse og fortolkning (3). Standarden er strukturert etter aktivitetsregnskapets regnskapsposter, med fokus på anskaffelse og bruk av midler (5 og 6). Egne kapitler omhandler oppstillingsplan (4), balanseposter (7 til 9), notekrav (10), årsberetning (11) og konsernregnskap (12). Avslutningsvis omtales fusjon, fisjon og avvikling (13) og overgangsbestemmelser (14). Boken er skrevet av Elisabet Sulen (BDO Noraudit), Elsie Tjeransen (Deloitte), Hans Petter Nissen (Ideell økonomi), Signe Haakanes (Den norske Revisorforening), Siri Reidulff (Kjelstrup & Wiggen), Svein-Arne Martinsen (PricewaterhouseCoopers) og Øivind Karlsen (KPMG).

6). Derimot vil organisasjoner som kun har til formål å skaffe medlemmene økonomiske fordeler ikke anses som ... Ideelle organisasjoner Matsentralen samarbeider med mer enn 300 ideelle organisasjoner som hjelper oss å omfordele overskuddsmaten vi samler inn.

Ildsjelene som driver disse organisasjonene gjør en avgjørende, og ofte frivillig, innsats for at maten skal nå ut til de som trenger den mest. Ideell og frivillighet Ideelle og frivillige virksomheter er et stort bransjeområde i Virke. Over 1 100 virksomheter er organisert hos oss, og vi jobber hver dag med å fremme interessepolitiske saker og gi juridisk bistand til medlemmene våre. Skatteetaten om merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner Skatteetaten om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner Hvor lang tid tar det.

RELATERTE BØKER