Skadeserstatningsloven

Skadeserstatningsloven En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,64 MB
FILNAVN
Skadeserstatningsloven.pdf
ISBN
6259002771883

BESKRIVELSE

Skadeserstatningsloven (lov om skadeserstatning) m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 124 (i kraft 1. mars 2018)

Grovt uaktsomt eller forsettlig brudd på en av disse gir krav på oppreisning selv om det ikke er tale om noen personskade. Dette gjelder følgende straffbare handlinger i straffeloven: § 147 - Innbrudd §§ 168 og 169 - Falsk forklaring eller anmeldelse Etter skadeserstatningsloven § 1-5 nr 1 vil eieren i utgangspunktet ha et objektivt ansvar for skader husdyr volder på personer og deres klær.

Utgangspunktet er som i erstatningsutmåling ellers, det skal ytes full erstatning for det økonomiske tapet skadelidte har blitt påført. Kjøp 'Skadeserstatningsloven, lov 13 juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, sist endret ved lov 18 desember 2015 nr.

RELATERTE BØKER