Ledelse i anerkjente skoler

Ledelse i anerkjente skoler lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,9 MB
FILNAVN
Ledelse i anerkjente skoler.pdf
ISBN
7942354119865

BESKRIVELSE

Boka tar for seg skoleledelse som aktivitet i anerkjente skoler. Her presenteres ny forskning om skoleledelse slik den manifesterer seg ved noen utvalgte norske demonstrasjonsskoler. Den norske studien inngår i en internasjonal komparativ studie, Successful School Leadership Project, hvor hensikten har vært å forstå hva som oppfattes som god skoleledelse på tvers av land. I bokas avslutningskapittel drøftes resultatene fra de norske skolene i lys av kjennetegn ved skoleledelse i USA, England, Australia, Kina, Danmark og Sverige. Målgruppe er studenter innenfor studier i ledelse og utdanningsvitenskap, men boka kan også være av interesse for praktiserende skoleledere og lærere. Har register og litteraturliste.

Følgere 28. Organisasjonsatferd og ledelse eksamen! ...

Vi bygger på den nyeste forskningen, på anerkjente rammeverk og på gode norske eksempler ... Ledelse sjøbasert akvakultur-studiet kvalifiserer kandidatene til å lede personell og arbeidsoperasjoner på akvakulturanlegg på land og i kystnære farvann. Kunnskap og kompetanse om tema som ledelse, driftsplanlegging, fôringsoptimalisering, fiskevelferd, bærekraftig drift samt sertifiseringsstandarder og dokumentasjonskrav er sentralt. Videre krever en felles organisering av skole og barnehage at lederen oppfyller barnehagelovens krav til styrer i henhold til lovens § 17 og opplæringslovens krav til skolens ledelse § 9-1.

RELATERTE BØKER