Menneskehandel

Menneskehandel - May-Len Skilbrei | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
May-Len Skilbrei
DIMENSJON
12,81 MB
FILNAVN
Menneskehandel.pdf
ISBN
8390770669612

BESKRIVELSE

Menneskehandel er mer enn prostitusjon. Utnytting av mennesker i arbeidslivet, profitering på andres narkotikasalg og tigging er eksempler på handlinger som politiet og andre instanser i dag tar på alvor som mulig transnasjonal organisert kriminalitet. Selv om den rettslige definisjonen av begrepet ikke bare dekker grensekryssende utnyttingsrelasjoner, er fenomenet menneskehandel i stor grad globalt, og relasjonen mellom stater har stor betydning for hvordan menneskehandel arter seg, og hvordan menneskehandlere og ofre møtes. Hvordan kan vi forstå dette mangesidige, verdensomspennende fenomenet? Og hvordan kan vi møte menneskehandelen på måter som ikke rammer ofrene ytterligere? I denne boka presenteres eksisterende kunnskap om menneskehandel, både nasjonalt og globalt, og innholdet i og utfordringene ved hvordan verdenssamfunnet og individuelle nasjoner håndterer menneskehandel. Norge brukes som hovedeksempel, men siden politikken og fenomenet blir drevet av globale prosesser, trekker forfatteren paralleller til situasjoner andre steder gjennom hele boka. May-Len Skilbrei har selv i en årrekke forsket på menneskehandel, og i boka presenterer hun egen og andres forskning om ulike former for utnytting - i Norge og internasjonalt. Boka er en velegnet innføring for fagpersoner, politikere, journalister og forskere som ønsker å lære mer om hva menneskehandel er, og hvordan samfunnet møter det. Den egner seg også for studenter i ulike profesjoner som kommer i befatning med fenomenet, og for studier der temaer som migrasjon, kjønn, utnytting og arbeid er relevant.

Brosjyren vil bidra til å øke bevisstheten om dette. Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler menneskehandel Menneskehandel og menneskesmugling Det går et klart skille mellom menneskehandel og menneskesmugling. Hensikten med menneskesmugling er ulovlig grensepassering, mens formålet med menneskehandel er utnyttelse av ofrene.

DEBATT - Å kjøre et prostituert familiemedlem på jobb er hallikvirksomhet - De sa at de skulle beskytte meg, og jeg fortalte alt . Neste side.

RELATERTE BØKER