Staten mot kunstneren

Staten mot kunstneren - Dag Solhjell | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Dag Solhjell
DIMENSJON
11,24 MB
FILNAVN
Staten mot kunstneren.pdf
ISBN
4968206121518

BESKRIVELSE

På begynnelsen av 1990-tallet oppdaget Odd Nerdrum at han sto overfor en økonomisk og kunstnerisk katastrofe. Over 30 malerier malt mellom 1982 og 1988 hadde en feil som ikke kunne repareres. De fleste maleriene var solgt i USA, og eiere som klaget hadde rett til erstatning til full markedspris på det tidspunkt feilen ble oppdaget. I 2012 dømte Borgarting lagmannsrett Odd Nerdrum til fengsel i 2 år og 10 måneder for grovt skattesvik i perioden 1998-2002, nettopp da han slet mest for å avverge den økonomiske katastrofen som truet ham.Dag Solhjell påviser at dommen i lagmannsretten bygget på et bokettersyn fullt av feil, at Nerdrum ble dobbeltbeskattet for USD 900 000, at retten ikke lot rimelig tvil komme Nerdrum til gode og at han urettmessig ble pålagt bevisbyrde for sin egen uskyldI «Staten mot Kunstneren» forklares også hvordan problemet med de sigende maleriene fra 1980-tallet og skattesaken hører sammen. Bokens konklusjon er klar: Odd Nerdrum er ingen skattesnyter.

Våren 2016 5. Frafall av foreldelsesinnsigelse ved erstatningskrav mot staten 5.1 Myndighet til å frafalle foreldelsesinnsigelse ved erstatningskrav mot staten.

Departementet har iverksatt et pilotprosjekt for utstillingshonorar til kunstnere i statlig støttede institusjoner og staten bevilger årlige midler til utstillingsstipend til virksomheter i kommuner og fylker. - Privatpersoner over hele Norge har sendt pengegaver til søksmålet mot staten KAN ENDE I RETTEN: Illustrasjonsbilde av kunstverket som vant konkurransen om et minnesmerke for 22. juli. Kunstnerne blir helt avhengig av sitt mafiøse nettverk og intime forhold til staten for å overleve.

RELATERTE BØKER