Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi - Agnar Sandmo | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Agnar Sandmo
DIMENSJON
5,20 MB
FILNAVN
Samfunnsøkonomi.pdf
ISBN
3747296597682

BESKRIVELSE

Boken handler om samfunnsøkonomiens historiske utvikling. Innledningsvis gis en kort oversikt over samfunnsøkonomisk tenkning før Adam Smith; fra gammeltestamentlig tid til Bernoulli og Condorcet. I bokens hoveddel beskriver forfatteren videre de mest mest sentrale skikkelsene innen samfunnsøkonomisk tenkning, blant andre Adam Smith, John Stuart Mills, Karl Marx, Léon Walras, John Maynard Keynes og Milton Friedman; og hvordan deres teorier og idéer har påvirket og formet faget frem til vår tid. Boken er skrevet med tanke på de som har en interesse for samfunnsøkonmi og som ønsker å få en bred innføring i økonomisk tenkning; så vel som tidligere og nåværende studenter innen faget. Har litteraturliste og stikkordregister.

Ved å bygge bro fra mikro- til makroteorien, for deretter å føre elevene videre til den nasjonale og globale økonomien, bidrar Samfunnsøkonomi 1 til å gi elevene et helhetsperspektiv. Samfunnsøkonomene. En interesse- og arbeidstakerorganisasjon for deg som har høyere eksamen i samfunnsøkonomi fra universitet eller høyskole Samfunnsøkonomi handler om valg og effekten av valgene - for enkeltindivider og for samfunnet.

Ved å bruke disse sidene blir du også mer aktivt involvert i de temaene du skal arbeide med i faget. Samfunnsøkonomi 1 Markedsteori Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . beskrive hovedtrekk ved den samfunnsøkonomiske utviklingen; gjøre rede for forhold som forklarer etterspørselen etter forbruksvarer og forbrukstjenester; gjøre rede for hva som påvirker tilbudet av en vare eller tjeneste André Auke studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

RELATERTE BØKER