Ledelse i diakonale virksomheter

Ledelse i diakonale virksomheter lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,7 MB
FILNAVN
Ledelse i diakonale virksomheter.pdf
ISBN
2528206453548

BESKRIVELSE

Diakonale organisasjoner har en historisk tilknytning til kristen tro. Samtidig er de i dagunderlagt krav og forventninger fra det offentlige som styrer mye av det daglige arbeidet. Lederutfordringene i disse organisasjonene består derfor av både en bevisstgjøring av institusjonell identitet og en kritisk oppfølging av velferdsstatens forventninger. "Ledelse" er et uklart og nærmest mytisk begrep, og "diakoni" er også blitt utsatt for mange fortolkninger. Sett i lys av velferdsstatens ideologiske og konkrete styringskrav, kan vi dermed spørre: Hvordan skal ledere av diakonale virksomheter forstå og praktisere sin lederoppgave?

juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

- Det er helt avgjørende å si at diakoniarbeid springer ut fra kirken, og er helt essensielt for kirkene. De fem diakonale sykehusene som er med i undersøkelsen, har et lovpålagt krav om forskningsaktivitet, men innsatsen er ujevnt fordelt. - En utfordring for de diakonale sykehusene er å utvikle mer forskning på tema som omsorg ved livets slutt, sjelesorg, og skjæringspunktet mellom somatikk og eksistensielle spørsmål. Artiklene drøfter og undersøker spørsmålet med søkelys på blant annet institusjonsidentitet, diakonale institusjoners historie, selvforståelse og rolle i velferdsstaten, forsøk med stillingen "diakonisykepleier", og verdier som "halvt religiøse" og "halvt sekulære".

RELATERTE BØKER