Integrering og flerkulturelle dilemma

Integrering og flerkulturelle dilemma - Arnfinn H. Midtbøen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Arnfinn H. Midtbøen
DIMENSJON
10,38 MB
FILNAVN
Integrering og flerkulturelle dilemma.pdf
ISBN
4311225282704

BESKRIVELSE

«Den kritiske fase» er en original sosiologisk analyse av arbeidsinnvandringen fra Pakistan til Norge tidlig i 1970-årene. Boken tilbyr en levende beskrivelse av det Norge som møtte de første pakistanske «fremmedarbeiderne», det Pakistan de forlot, kampen for å finne arbeid og bolig, og hvilke tilpasningsstrategier de valgte i møtet med et samfunn som ikke uten videre ønsket dem velkommen. Boken er en redigert utgave av Aud Korbøls avhandling fra 1974, som ikke har vært tilgjengelig for allmennheten tidligere. I avhandlingsarbeidet samlet Korbøl inn all tilgjengelig statistikk og lagde de første oversiktene over hvem som kom, og hvorfor. Hun gjennomførte samtidig et banebrytende feltarbeid blant de første pakistanere som ankom. I mars 1971 utgjorde disse til sammen 335 personer. Boken er en unik dokumentasjon av det norske samfunnet i en brytningstid. Den viser hvordan den norske staten, fagbevegelsen, arbeidslivet og mediene håndterte det som ble ansett som et massivt press på grensene. Videre tar den for seg foranledningen for innføringen av innvandringsstoppen i 1975, og gir dermed det historiske bakteppet for innvandringspolitikken Norge har ført siden. Mange av spørsmålene som Korbøl stilte, preger fremdeles den offentlige debatten om innvandring og integrasjon.Arnfinn H. Midtbøen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, har redigert teksten i samråd med Korbøl. Midtbøen har også skrevet et innledningskapittel som setter studien i kontekst og peker på bokens faglige og samfunnsmessige betydning, og dens relevans for dagens integrasjonsdebatter. Forfatter og statsviter Zeshan Shakar, og Aud Korbøl selv, har skrevet hvert sitt tankevekkende etterord.

Jeg tror de fleste bergensere vil finne tilbake til innvandrerslekt hvis man går flere ledd tilbake. Vi lever i et flerkulturelt samfunn.

De ansatte i barnehager og skoler synes å ha en avgjørende rolle. Integrering som område har lenge vært utgangspunkt for en samfunnsmessig debatt. På engelsk kan begrepet betegnes som et contested concept, fordi det er så vanskelig å definere og operasjonalisere, og fordi det har blitt brukt fra så mange ulike posisjoner med skiftende agendaer.Det omhandler også underliggende spørsmål om nasjonal selvforståelse og verdier, nasjonale grenser og ... Integrering på norsk ...

RELATERTE BØKER