Domstolloven

Domstolloven - Anders Bøhn | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anders Bøhn
DIMENSJON
10,97 MB
FILNAVN
Domstolloven.pdf
ISBN
9463978934590

BESKRIVELSE

Andre utgave av Anders Bøhns kommentar til domstolloven inneholder grundig omtale av hver enkelt bestemmelse og omfattende henvisninger til rettspraksis og forarbeider.Sentrale emner er reglene om habilitet, frister, forkynnelser, rettergangsansvar, organisering av advokatvirksomhet og disiplinærordning for dommere. Boken har et detaljert stikkordregister, et domsregister og et fullstendig lovregister. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Søknad om adgang via Domstoladministrasjonen skjer med bruk av elektronisk identifikasjon på https://presse.domstol.no/ Dommer er som ... Lov om domstolene (korttittel: domstolloven, forkortelse: dl.) er en lov fra 1915 som trådte i kraft 1. juli 1927.

Det er ikke adgang til å dispensere hva gjelder de organisasjonsformene som er nevnt i domstolloven. Domstolloven vil da bare ha bestemmelser om erstatningsansvar. Dersom domstolloven fortsatt skal ha regler om straffesanksjoner, foreslås det at dette, på grunn av de prinsipielle hensyn som gjør seg gjeldende, begrenses til tilfeller av utilbørlig opptreden i rettergang og brudd på medieforbud og taushetsplikt. Norges domstoler utgjør landets dømmende makt.

RELATERTE BØKER