Å utvikle en lærende skole

Å utvikle en lærende skole lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,94 MB
FILNAVN
Å utvikle en lærende skole.pdf
ISBN
6437628539162

BESKRIVELSE

Å utvikle en lærende skole - Aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis er skrevet på grunnlag av et toårig aksjonsforsknings- og aksjonslæringsprosjekt ved Lade skole i Trondheim. Boken innledes med et kapittel om aksjonsforskning. I de fi re neste kapitlene løftes ulike områder som lærerne ønsket å utvikle, frem. Dette er områder som mappevurdering, vurderingsdialoger, tilpasset opplæring og klasseledelse, læreres læring, skriving som grunnleggende ferdighet og varierte arbeidsmetoder med fokus på læringsstrategier. De to siste kapitlene retter oppmerksomheten mot hvordan kunnskapsdeling skjer på skolen, og hvilken betydning denne delingen har for utviklingen av konkret praksis. Boken tar opp sentrale temaer som skolene skal arbeide med ut fra intensjonene i Læreplan for Kunnskapsløftet (2006), og viser i konkrete praksiseksempler hvordan aksjonslæring kan være en god metode for utviklingsarbeid. Videre synliggjøres hvordan lærere kan ha nytte av aksjonslæring og aksjonsforskning. Boken retter seg blant annet mot lærere, skoleledere og studenter og forskere.

Stortingsmelding nr. 30 Kultur for læring (Kunnskapsdepartementet, 2004) viser til at skolen må kunne forandre seg og legge til rette for kontinuerlig læring: Evnen til kontinuerlig refleksjon over hvorvidt målene som settes og grunnopplæring og lærerutdanning).

Rom for læring. Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

RELATERTE BØKER