Bokføringsloven

Bokføringsloven - Tove-Gunn Moen, Ingjerd Moen, Terje Tvedt | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tove-Gunn Moen, Ingjerd Moen, Terje Tvedt
DIMENSJON
8,95 MB
FILNAVN
Bokføringsloven.pdf
ISBN
9322885701431

BESKRIVELSE

Boken er en praktisk veiledning i bokføringsreglene med konkrete eksempler og gjengivelse av lov, forskrift, bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk. Den ble første gang utgitt i 2004 og er senere oppdatert og utvidet. Denne niende utgaven av boken er oppdatert per 20. januar 2015. Bokføringsstandardstyret utgir Norske BokføringsStandarder (NBS) og Uttalelser om God Bokføringsskikk (GBS). Disse er å finne bak i boken og blir referert til flere steder. Bokføringsstandardene og uttalelsene om god bokføringsskikk ble oppdatert i 2014. Denne boken inneholder alle og nyeste versjon av standardene og uttalelsene som er utgitt per januar 2015. Løpende informasjon om tolkning og praktisering av bokføringsreglene finnes på Skattedirektoratets og Bokføringsstandardstyrets nettsider, hhv. www.skatteetaten.no og www.regnskapsstiftelsen.no. Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokføringspliktige og offentlige kontrollmyndigheter. Forfattere av 1. til og med 7. utgave er Tove­-Gunn Moen, statsautorisert revisor i Rogaland Revisjon IKS, Siri Helen Reidulff, statsautorisert revisor i Statsbygg og Terje Tvedt, statsautorisert revisor i BDO, alle medlemmer i Bokføringsstandardstyret. Fra 8. utgave er Tove­-Gunn Moens medforfatter Ingjerd Moen, rådgiver i Revisorforeningen og sekretær i Bokføringsstandardstyret. Ingjerd Moen har foretatt oppdateringen av denne niende utgaven.

Virksomheter som kun har bokføringsplikt i henhold til denne loven er enkeltpersonforetak med inntil 20 ansatte, og eiendeler på inntil 20 millioner kroner - og ansvarlige selskaper med en inntekt på under 5 millioner kroner med inntil 5 ansatte. Bokføringsloven skal inneholde nødvendige opplysninger. Dokumentasjonsdato, kontonummer og beløp er tre nødvendige opplysninger som må komme frem i en bokføring.

Forskriftsregulerte unntak fra kravet til oppbevaringssted: I bokføringsforskriften § 7-4 er det gitt enkelte unntak fra kravet om at regnskapsmaterialet skal oppbevares i Norge. Oppfyller den bokføringspliktige vilkårene for å følge disse unntakene, ... Bokføringsloven (Lov om bokføring), ble sanksjonert av Kongen i statsråd 19.

RELATERTE BØKER