Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Utviklingshemming og seksuelle overgrep - Britt Karin Bakkefjell | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Britt Karin Bakkefjell
DIMENSJON
4,88 MB
FILNAVN
Utviklingshemming og seksuelle overgrep.pdf
ISBN
2776275436196

BESKRIVELSE

Personer med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre, men har i praksis et svakere vern. Utviklingshemmede er en heterogen kategori mennesker, men et fellestrekk er at det er personer som kan ha problemer med å forstå, uttrykke seg og bli forstått. Dette kan gjøre det vanskelig for dem å fortelle om overgrep. Boken bidrar til å utvikle et kunnskapsgrunnlag om situasjonen for utviklingshemmede når det gjelder risiko for og beskyttelse mot overgrep. Forfatterne av de ulike kapitlene diskuterer konkrete eksempler med utgangspunkt i erfaringer fra egen arbeidshverdag. Samlet belyser kapitlene i boken ulike sider ved forebyggende virksomhet, straffeforfølgning ved lovbrudd, rettssikkerhetshensyn og generell kunnskapsutvikling på feltet. Boken har også to kapitler som omhandler situasjoner der personer med utviklingshemming selv er mistenkt, tiltalt eller dømt for overgrep. Alle kapitlene er skrevet av høyt kvalifiserte profesjonsutøvere og forskere med omfattende erfaring og kompetanse innenfor sine fagfelt.

Den norske versjon er revidert 9. september 2018. Referat fra dagsseminar om seksuelle overgrep mot barn og unge.

Metode videreutdanning i seksuell helse og seksualundervisning, ev. andre formelle utdanninger deltakelse på aktuelle kurs sertifisering for «sexkunn»- kartlegging å lese seg generelt opp på faglitteratur som f.eks.

RELATERTE BØKER