Utdanning mellom styring og danning

Utdanning mellom styring og danning Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,20 MB
FILNAVN
Utdanning mellom styring og danning.pdf
ISBN
2628233518530

BESKRIVELSE

I denne boken presenteres artikler av utdanningsforskere fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge med ulike innfallsvinkler på spenninger mellom styring og danning i det nordiske utdanningslandskapet. Artiklene skal bidra til økt kunnskap om dilemma, spenninger og mulige konsekvenser av de styringslogikker som har preget den utdanningspolitiske diskurs i Europa i løpet av de siste tiår. Søkelyset er i særlig grad rettet mot hvilke utfordringer dette gir når det gjelder forholdet mellom styring og danning. Med utgangspunkt i empiriske og teoretiske studier presenteres ulike tilnærminger til bokens hovedtema. Her utmeisles problemstillinger som belyser sammenhenger og motsetninger mellom utdanningens makro- og mikronivå. Boken er dedisert til professor Gustav E. Karlsen, som fyller 70 år i 2012, og den reflekterer hans faglige ståsted gjennom tilnærminger som på ulike vis følger opp og konkretiserer hans bok, Utdanning, styring og marked (2006). Denne fagfellevurderte, vitenskapelige antologien er aktuell for lærerstudenter, pedagogikkstudenter og forskere, lærere, skoleledere og politikere. Den har særlig relevans for de nasjonale rektorutdanningene og mastergradsstudier innrettet mot utdanningsledelse.

Denne todelingen er nedfelt i strukturen i læreplanene, med læreplanene i skolefagene på den ene siden og generell læreplan på den andre siden, og med det avgjørende skille at elevene får karakterer i fagene, men ikke i den generelle læreplanen. Utdanning mellom styring og danning Språk: Norsk (Bokmål) Materialtype: artikler Kilde for metadata: NO-TrBIB (991235188574702202) ... Danning skjer i en prosess som veksler mellom individuell og kollektiv læring og utvikles gjennom refleksjon". 25.

Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). Veiledning og praktisk yrkesteori.

RELATERTE BØKER