Klassisk sosiologi

Klassisk sosiologi - Gunnar C. Aakvaag | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gunnar C. Aakvaag
DIMENSJON
10,36 MB
FILNAVN
Klassisk sosiologi.pdf
ISBN
2867111434206

BESKRIVELSE

I denne boken tilbyr Gunnar Aakvaag en helhetlig, oppdatert og grundig fremstilling og diskusjon av sosiologiens klassikere: Marx, Weber og Durkheim. Han henvender seg både til de som ikke har særlig kjennskap til klassikerne fra før, og til de som ønsker å oppfriske eller fordype sitt kjennskap til dem. Boken er i tillegg et faglig bidrag til den pågående debatten om hvordan klassikerne - og dermed også sosiologien selv og det moderne samfunnet den studerer - skal forstås.Klassikerne stilte spørsmål som: Hva kjennetegner moderne samfunn? Hvilke institusjoner finner vi i moderne samfunn? Hva er forholdet mellom institusjonene? Hva holder moderne samfunn sammen? Hva er individets plass i moderne samfunn? Gjennom å stille slike spørsmål, og ikke minst gjennom svarene de kom frem til, skapte Marx, Weber og Durkheim sosiologien som en ny vitenskapelig disiplin. Dagens sosiologer lever fortsatt i det intellektuelle universet klassikerne skapte. Å sette seg inn i klassikerne er derfor å gå til kjernen av hva sosiologien er, og hva sosiologer gjør.

Av de klassiske grunnleggerne av samfunnsvitenskapene, blir det konfliktteoretiske perspektivet vanligvis forbundet med Karl Marx (1818-1883). Med utgangspunkt i dialektisk og historisk materialisme, hevdet Marx at kapitalismen, i likhet med tidligere sosioøkonomiske systemer, avføder indre motsigelser som leder til dens egen ødeleggelse. Kjøp 'Klassisk sosiologi, Karl Marx, Max Weber og Emile Durkheim' av Gunnar C.

Mens andre samfunnsvitenskaper har spesialisert seg på avgrensede sektorer av samfunnslivet som økonomi, politikk eller pedagogikk, har sosiologien tatt sikte på å være en generell samfunnsvitenskap. Den kan omtales som en lære om sosiale systemer, enten det ... Økonomisk sosiologi er studiet av de samfunnsmessige årsakene til og effektene av forskjellige økonomiske fenomener.

RELATERTE BØKER