Rettsgebyrloven

Rettsgebyrloven - Nils Erik Lie | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Nils Erik Lie
DIMENSJON
10,93 MB
FILNAVN
Rettsgebyrloven.pdf
ISBN
2046053114811

BESKRIVELSE

Boken inneholder grundige kommentarer til hver enkelt paragraf i loven med tilhørende forskrift. Det redegjøres detaljert for de lovendringer som har funnet sted, for relevante lovforarbeider og en omfattende rettspraksis. Rettsgebyrer er de beløp som borgerne skal betale til staten for bruken av rettsapparatets tjenester. Bestemmelsene om rettsgebyr er samlet i rettsgebyrloven av 17. desember 1982 nr. 86. De sentrale bestemmelsene i loven gjelder gebyrplikten for behandlingen av sivile saker og skjønn i domstolene. Den inneholder også bestemmelser om gebyrplikt for tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, og for skifte- og konkursbehandling. Loven er endret en rekke ganger. Den har reist atskillige tvilsspørsmål og har gitt grunnlag for en mer omfattende rettspraksis enn lovgiverne kunne forestille seg. Kjennskap til loven er nødvendig for alle brukere av rettsapparatets tjenester.

desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (rettsgebyrloven).Størrelsen på rettsgebyret blir fastsatt av Stortinget hvert år. Rettsdata.

90 L (2017-2018), Innst. 391 L (2017-2018) a) Forliksrådene: (rettsgebyrloven § 7) For behandling av en sak ved forliksrådet betales 1 R (kr.

RELATERTE BØKER