Museum, arkiv og samfunn

Museum, arkiv og samfunn - Tone Fredriksen Ydse | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tone Fredriksen Ydse
DIMENSJON
9,68 MB
FILNAVN
Museum, arkiv og samfunn.pdf
ISBN
7798561513230

BESKRIVELSE

Forskning og nytenkning omkring museene og arkivenes samfunnsrolle står sterkt i internasjonale sammenhenger. De siste årene har det skjedd en dreining bort fra spørsmålet om hvordan vi har slike institusjoner, til hvorfor vi har dem. Sammenlignet med andre nordiske land har det blitt forsket lite på sektorens grunnlagsproblemer i Norge, og situasjonen kjennetegnes av mangel på samhandling mellom kulturarvinstitusjonene og forskningsmiljøene. Denne rapporten belyser de nye utfordringene kulturarvinstitusjonene står overfor, og argumenterer for at økt refleksjon og forskning omkring både begrepsbruk og virkemåter kan bidra til utviklingen av kulturarvinstitusjonenes nye samfunnsrolle. Tone Fredriksen Ydse er sosialantropolog fra Universitetet i Oslo. Som en del av sin hovedfagsoppgave har hun blant annet gjennomført en undersøkelse av arbeidet bak utstillingen «Livsbilder» ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i Trondheim. Hun arbeider for tiden ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved NTNU.

Det er eit overordna mål å syna mennesket i høve til heim, arbeidsplass, samfunn og natur. Arbeidsliv og karriere / Karriere / Eksempler på arbeidsgivere / Museum arkiv og kulturvern; Norges museumsforbund: Alfabetisk liste over medlemmer . Arkivportalen: Liste over historiske arkiver og institusjoner i Norge .

De offent-lige bevilgningene til kulturarvsektoren er økende og besøkstallene stigende. 4 Museene i Norge står i dag overfor omfattende endringer på flere plan hvor særlig Emne - Arkiv, museum og samfunn - LBAS1003.

RELATERTE BØKER