Aksjeklasser

Aksjeklasser - Erlend Eriksen Gjein | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Erlend Eriksen Gjein
DIMENSJON
6,4 MB
FILNAVN
Aksjeklasser.pdf
ISBN
3132649606812

BESKRIVELSE

Aksjeklasser innebærer et brudd med likhetsprinsippet i aksjeselskapsretten: at alle aksjer gir lik rett i selskapet. Bruken av aksjeklasser reiser en rekke teoretiske og praktiske problemstillinger. I denne boken analyserer forfatteren regelverket knyttet til aksjeklasser i Norge, herunder hvilke begrensninger som finnes for aksjeeiernes bruk av aksjeklasser. Hovedvekten av reguleringene finnes i aksjelovgivningen, men verdipapirhandelloven, regelverk for utstedere på Oslo Børs og andre kilder har betydning for rettsstillingen til aksjeklasser under norsk rett. Boken inneholder blant annet vurderinger knyttet til rekkevidden av aksjeeiernes vedtektsfrihet, hvilke særskilte flertallskrav som gjelder for generalforsamlingen i selskaper som benytter aksjeklasser samt vurderinger knyttet til minoritetsvern og myndighetsmisbruk i slike selskaper. I boken analyseres også de ulike hensynene som ligger bak aksjeeiernes bruk av aksjeklasser, og hvilke motstridende hensyn som gjør seg gjeldende ved vurderingen av om bruken skal tillates. Det diskuteres også om, og i hvilken utstrekning, lovgivningen bør inneholde restriksjoner for aksjeeiernes mulighet til å benytte aksjeklasser.

Norske selskaper med ulike aksjeklasser, opererer i hovedsak med A- og B-aksjer, som har henholdsvis stemmerett og ikke stemmerett på generalforsamlingen. Et selskap kan ha flere typer av aksjer: aksjeklasser. Disse kan i følge selskapets vedtekter ha ulike rettigheter når det for eksempel gjelder rett til å motta utbytte og til å stemme på generalforsamlingen.

Disse kan i følge selskapets vedtekter ha ulike rettigheter når det for eksempel gjelder rett til å motta utbytte og til å stemme på generalforsamlingen. A-aksjer og B-aksjer er eksempler på ulike aksjeklasser. Det kan opprettes forskjellige aksjeklasser, og den vanligste forskjellen mellom klassene er at den ene gir stemmerett ved generalforsamlingen mens den andre ikke gjør det.

RELATERTE BØKER