Finansforetaksloven

Finansforetaksloven En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,28 MB
FILNAVN
Finansforetaksloven.pdf
ISBN
2975725809031

BESKRIVELSE

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

Dagens krav til internrevisjon, inkludert unntaket for de minste foretakene fremgår i internkontrollforskriften. Finansforetaksloven trådte i kraft 01.01.2016 - forskrift om overgangsregler fastsatt. Finansforetaksloven trådte som kjent i kraft 01.01.2016.

Formålet med loven er å bidra til finansiell stabilitet, herunder at finansforetak virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. Finansforetaksloven skiller mellom tre nivåer av samarbeid. For den enkleste formen for samarbeid er det kun meldeplikt, mens de to øvrige krever godkjennelse eller tillatelse fra departementet.

RELATERTE BØKER