Varemerkeloven

Varemerkeloven lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,69 MB
FILNAVN
Varemerkeloven.pdf
ISBN
9860774986683

BESKRIVELSE

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

Nedenfor følger en kort oppsummering av de viktigste endringene i lovforslaget: Varemerkeloven (vl.) av 3 mars 1961 nr. 4 med forskrifter regulerer det meste når det gjelder varemerker.Varemeket kan enten beskyttes ved varemerkeregistrering eller ved innarbeidelse.

En enerett innebærer som ordet indikerer en eksklusiv rettighet til å bruke eget tegn for salg/markedsføring av produkter/tjenester i Norge. Eneretten er begrenset til det territoriet merket er registrert i eller hvor merket er innarbeidet. Et varemerke er et kjennetegn som benyttes av et kommersielt foretak for å identifisere seg selv og sitt produkt eller tjeneste overfor kundene, samt å skille sitt produkt eller tjeneste fra sine konkurrenters tilsvarende..

RELATERTE BØKER