Hva skal vi med skole?

Hva skal vi med skole? - Anne-Mette Stabel | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne-Mette Stabel
DIMENSJON
12,62 MB
FILNAVN
Hva skal vi med skole?.pdf
ISBN
6697673689303

BESKRIVELSE

For 90 år siden åpnet den første steinerskolen i Norge. Til høsten foreligger historien om skolens kamp for tilværelsen, dens liv og utvikling her i landet. Fra å oppta en beskjeden plass ved oppstarten har steinerskolen blitt det tydeligste pedagogiske alternativet til den offentlige skolen. Å legitimere seg som et alternativ fordrer en egenart, og det er i dette spennet mellom egenart og krav om tilpasning til det offentlige skolesystemet at steinerskolen har kjempet sine viktigste kamper. Steinerskolen har rettet kritikk mot norsk utdanningspolitikk, særlig har representanter for skolen kritisert den sterke vektleggingen av de teoretiske sidene ved opplæringen, måling av kunnskap, standardiserte tester og bruk av karakterer. Steinerskolen er også selv blitt gjenstand for kritikk, og i boken behandles noen av de stridene skolen har stått inne i. I "Hva skal vi med skole?" får vi fortellingen om den norske steinerskolens evne og vilje til å bygge opp og representere et pedagogisk alternativ basert på Rudolf Steiners syn på barnets utvikling. Boken er basert på Anne-Mette Stabel Ph.D avhandling "Visjoner og vilkår. Om Steinerskolens utvikling i Norge fra 1926 til 2004" som ble forsvart ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo våren 2014. I boken er historien ført frem til dagens situasjon og inkluderer fortellingen om hvordan steinerskolen håndterte utfordringene knyttet til innføringen av læreplanreformen Kunnskapsløftet, målstyring og Nasjonale prøver. Boken inneholder et utvalg fotografier fra steinerskolens historie og bilder som formidler skolens pedagogiske intensjoner.

Vi forventer at myndighetene ikke åpner barnehager og skole igjen før en med stor grad av sikkerhet kan si at det er trygt for både elever og ansatte, ja, for hele samfunnet for øvrig. Koronavirus . Her finner du informasjon om korona.

Det er den første boka i sitt slag og tar for seg historien fra og med den første steinerskolen i Oslo ønsket 12 elever velkommen høsten 1926. Skolen har nærhet til fantastiske naturområder som Hvalstrand, Holmenskjæret, Grønlia, Bjørndalen og Leikarvollen. Hvem er vi, og hva er vi opptatt av? På Hofstad skole jobber vi aktivt med å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø.

RELATERTE BØKER