Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd

Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd - Anne Marie Frøseth Anfinsen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Marie Frøseth Anfinsen
DIMENSJON
11,98 MB
FILNAVN
Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd.pdf
ISBN
3639062685081

BESKRIVELSE

Boken redegjør for barnefaglig sakkyndiges roller og oppgaver i forbindelse med en observasjon av barn etter straffeprosessloven. Det blir fokusert på de nye reglenes betydning for siktedes rettigheter og sikkerhet. Har litteraturliste og stikkordregister.

Ved observasjon gjelder reglene i § 152, § 153 og § 159 tilsvarende. Første ledd tredje punktum i paragrafen her får ... Anne Marie Frøseth Anfinsen, Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd.

Etter dommeravhørforskriften § 12 skal observasjon foretas av en sakkyndig, som hovedregel en psykolog med særlig erfaring med ... Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd av Anne Marie Frøseth Anfinsen heftet, 2007, Norsk (bokmål), ISBN 9788200129011. Boken redegjør for barnefaglig sakkyndiges roller og oppgaver i forbindelse med en observasjon av barn etter straffeprosessloven.

RELATERTE BØKER