Verb- og setningstesten

Verb- og setningstesten - Roelien Bastiaanse, Marianne Lind, Inger Moen, Hanne Gram Simonsen | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Roelien Bastiaanse, Marianne Lind, Inger Moen, Hanne Gram Simonsen
DIMENSJON
9,19 MB
FILNAVN
Verb- og setningstesten.pdf
ISBN
1915376358313

BESKRIVELSE

Verb- og setningstesten VOST gir mulighet for grundig og systematisk undersøkelse av afasirammedes evne til å produsere og forstå verb og setninger. De fire testbøkene inneholder tester for forståelse av verb og setninger, handlingsbenevnelser, utfylling med infinitt og finitt verbform i setninger, setningskonstruksjon, setnings- og spørreordsanagram og verbbøying. Testene kan brukes for å undersøke bestemte sider ved en språkvanske og etablere et utgangspunkt for valget av undervisningsform og tiltak. Håndboka gir en lingvistisk bakgrunn for testene, beskriver deltestene, tar for seg testprosedyrer og skåringsmetoder, viser hvordan man kan analysere og tolke testresultatene og lister opp forskjellige tiltak.

Ettersom forskjellige språk har litt forskjellige morfo-syntaktiske kategorier, vil definisjonen av verb variere fra språk til språk. På norsk kan vi definere verb som de ordene som kan bøyes i tider som presens, preteritum og infinitiv.

De.. Bruken av verbtidene. Presens brukes … (jeg danser)om noe som skjer her og nå: Jeg sitter her og leser i en bok.

RELATERTE BØKER