Passivitet

Passivitet - Maria Vea Lund | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Maria Vea Lund
DIMENSJON
6,10 MB
FILNAVN
Passivitet.pdf
ISBN
9715350385975

BESKRIVELSE

Ein person som held seg passiv kan i ulike situasjonar bli rekna for å ha gitt eit bindande løfte eller for å ha tapt ein rett - også på ulovfesta grunnlag. Boka inneheld ein analyse av dei ulovfesta rettsnormene som heimlar desse verknadene, med avgrensing til privatretten sitt område. Dei ytre kjenneteikna på tilfelle der passivitet fører til binding eller rettstap varierer i stor grad. Relasjonen mellom partane kan vere av ulik karakter, verknaden kan inntreffe både innanfor og utanfor eksisterande avtaleforhold, lang eller kort tid kan ha passert, den aktuelle retten kan kvile på ulike rettsgrunnlag og kan knyte seg til ulike typar formuesgode. Boka siktar mot å klargjere kva for argument eller argumentkombinasjonar som kan rettferdiggjere den aktuelle rettsverknaden på tvers av ulike typetilfelle. Frå denne undersøkinga blir det utleia rettesnorer for vurderinga av om det er grunnlag for binding eller rettstap. Analysane tilbyr såleis ei djupare forståing av rettsnormene, og gir samtidig rettleiing for handtering av slike saker i det praktiske rettslivet.

Følgelig vil det også bli sett på i hvilken utstrekning passivitet kan utvises før det får konsekvenser. Denne avhandlingen vil videre vurdere om, og eventuelt når forbrukeren bryter med sin plikt til å aktivt reklamere på en vare forbrukeren ikke mener innehar de egenskapene Dette er i stor grad et spørsmål om passivitet kan gi løftevirkning i avtaleforhold.

aktiv være passivt medlem være passiv tilskuer til vold passiv røyking - puste inn røyk fra andre som... for passivitet som rettslig fenomen under et trainee-opphold ved et advokatkontor i Oslo, og da konkret i forbindelse med spørsmål om avtaleinngåelse. Jeg ble raskt oppmerksom på at passivitet kan utløse rettsvirkninger i mange ulike relasjoner og på de mest forskjelligartede livs- og rettsområder.

RELATERTE BØKER