Bot og betring?

Bot og betring? - Torfinn Langelid | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Torfinn Langelid
DIMENSJON
9,25 MB
FILNAVN
Bot og betring?.pdf
ISBN
6795832476160

BESKRIVELSE

Innsette i norske fengsel har same rett til opplæring som andre borgarar. Likevel har det gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine. Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av fengselsundervisninga i Noreg. Torfinn Langelid tek i denne boka for seg korleis opplæring i tukthus og fengsel opphavleg var knytt til det religiøse perspektivet gjennom bot- og betringstankegangen. Forfattaren gjer greie for korleis fengselsundervisninga etter kvart har blitt del av det ordinære skulesystemet. Boka får fram spenningar mellom fengsels- og skulesystemet og tek opp tema som desse: Opplæring som spydspiss i dei importerte tenestene i kriminalomsorga Norske og utanlandske innsette sine rettar til opplæring Oppfølging etter avslutta soning som vilkår for eit kriminalitetsfritt liv Samarbeid over landegrensene til beste for utdanning og arbeid for dei innsette Bot og betring? er aktuell for studentar der kunnskap om opplæring for utsette grupper står sentralt, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihøgskulen og samfunnsvitskaplege utdanningar. Boka vil også vera nyttig for lærarar som underviser i kriminalomsorga, fengselspersonale og andre som er interesserte i dette feltet.

Dennis (Sturla Berg-Johansen) er en uforbederlig skjørtejeger som alltid finner nye skjønnheter å legge an på, og en av dem han stadig forsøker å sjarmere er sin freske arbeidskollega Aase (Marianne Krogness). Selv har Aase lite hell på kjærlighetsfronten, men hun lar seg likevel ikke lure av Dennis ... Siden midt på 1800-tallet har kriminelle gjort bot og bedring til samfunnet og Gud på «Botsen».

Likevel har det gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine. Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av fengselsundervisninga i Noreg. Innsette i norske fengsel har same rett til opplæring som andre borgarar.

RELATERTE BØKER