Barnevernloven

Barnevernloven - Kari Ofstad, Randi Skar | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kari Ofstad, Randi Skar
DIMENSJON
8,11 MB
FILNAVN
Barnevernloven.pdf
ISBN
1098886701043

BESKRIVELSE

Barnevernloven med kommentarer omfatter endringer fra forrige utgave, og er en oppdatert versjon av dagens situasjon. Barnevernloven med kommentarer gir en grundig innføring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Siden boken kom ut forrige gang, er det skjedd omfattende endringer i loven, og denne utgaven gir en oppdatert oversikt over dagens situasjon. Det gis henvisninger og kommentarer til relevante høyesterettsavgjørelser, og en rekke viktige forskrifter er tatt inn som vedlegg. Boken gir tilgang til de juridiske problemstillingene loven reiser, og letter dermed arbeidet med barnevernssaker. Barnevernloven med kommentarer er et nyttig oppslagsverk for ansatte i barneverntjenesten, advokater, studenter og andre som er interessert i eller tilknyttet barnevern. Begge forfatterne har hatt sentrale oppgaver i forbindelse med loven, som trådte i kraft 1. januar 1993. Randi Skar var fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus fra 1993 til 2013. Kari Ofstad har vært fylkesnemndsleder i samme nemnd siden 2007. Før det arbeidet hun med barnevernloven i Barne- og likestillingsdepartementet.

100 om barneverntjenester. Siden boken kom ut forrige gang, er det skjedd omfattende endringer i … Barnevernloven.

Komiteen viser til at det kan være en utfordring med få ansatte og mange barn og det å kunne gi rett tilbud i rett tid. Akuttvedtak reguleres etter barnevernloven § 4-6 annet ledd. Det er et vilkår etter barnevernloven § 4-6 annet ledd at barnet blir vesentlig skadelidende for det tilfellet at barnet ikke tas ut av den omsorgssituasjonen det befinner seg i.

RELATERTE BØKER