Demokratisk danning i skolen

Demokratisk danning i skolen En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,7 MB
FILNAVN
Demokratisk danning i skolen.pdf
ISBN
6670727934096

BESKRIVELSE

Hvordan kan demokrati læres og leves i skolen? En sentral del av skolens samfunnsmandat er å utdanne til demokratisk deltakelse. I vår samtid blir dette aktualisert, men samtidig også utfordret. I norsk sammenheng har det blitt et stadig økende fokus på skolens demokratimandat, og demokrati og medborgerskap er ett av tre fagovergripende temaer i læreplanen som tas i bruk fra 2020. Forskergruppen Kritisk demokratisk danning, som denne vitenskapelige antologien springer ut fra, representerer et tverrfaglig forskningsmiljø med forskere fra fagene matematikkdidaktikk, naturfag, samfunnsfag, norsk og pedagogikk. Dette gjenspeiles i denne antologien ved at den er utpreget tverrfaglig, og ved at konkrete empiriske eksempler belyses med utgangspunkt i ulike teoretiske rammeverk. Boken viser hvordan elever, lærere og lærerstudenter reflekterer over, fremmer og utvikler demokratisk praksis, og slik bidrar til demokratisk danning og levd demokrati. Antologien retter seg særlig mot forskere i lærerutdanningen, masterstudenter med interesse for demokrati og medborgerskap og forskningsinteresserte lærere i skolen. Redaktører for prosjektet er førsteamanuensis Kjersti Maria Rongen Breivega og førsteamanuensis Toril Eskeland Rangnes, begge ansatt ved Høgskulen på Vestlandet. De øvrige bidragsyterne er tilknyttet Høgskulen på Vestlandet, Aalborg Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge.

Han viser oss videre at en slik utvikling forutsettes et syn på undervisning hvor elevene ikke bare forventes å tilegne seg pensum, men hvor de også får mulighet til å engasjere seg med det de har lært. Når «fremtidens skole» i disse dager diskuteres i ulike utvalg, er det på høy tid å diskutere hvilke «danningselementer» som skal være med. Da er det viktig å huske at skolens bidrag til danning først og fremst skjer gjennom skolefagene. Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis.

Barnehagen skal fremme danning; ... Ulike meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være utgangspunkt for utviklingen av barnehagen som demokratisk fellesskap. Skolen utmerker seg som den institusjonen som i stor grad bidrar til å binde den enkelte til det samfunnet han eller hun er en del av.

RELATERTE BØKER