Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven - Brynjar Østgård | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Brynjar Østgård
DIMENSJON
9,32 MB
FILNAVN
Havne- og farvannsloven.pdf
ISBN
4895586153592

BESKRIVELSE

Havne- og farvannsloven av 17. april 2009 trådte i kraft 1. januar 2010, og avløser havne- og farvannsloven av 8. juni 1984.Den nye loven gir et mer fullstendig regelverk for havner og farvann og er oppdatert med hensyn til utviklingen som har skjedd innenfor havnedrift, miljøforvaltning og andre temaer som berøres i havner og farvann. Loven medfører også en utvidelse av kommunenes ansvar så vel i havner som i farvann, og gir nye regler om finansiering av havnedriften.Siden forrige utgave er forskriftsverket endret og supplert. I tillegg har det vært enkelte endringer i selve loven. Videre har man vunnet erfaring med loven, og fremstillingen er dermed noe utvidet.Denne kommentarutgaven er ment som et redskap for kommunene, havnene, statlige organer, skipsfartsnæringen og andre som må forholde seg til det nye regelverket for havner og farvann.

januar 2020 erstattes av ny havne- og farvannslov. som forvalter havne- og farvannsloven i tillegg til å legge vekt på sikkerhet og fremkommelighet, også må ha et helhetlig syn på farvannet. Dette er en utvidelse av .

Den nye loven inkluderer også loslovgivningen, og erstatter derved losloven av 2014. Formålet med den nye havne- og farvannsloven er å støtte oppunder målene for transportpolitikken, blant annet å fremme sjøtransport som transportform og å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Andre forslag fra havne- og farvannslovutvalget: Berørte kommuner skal høres og dere innspill skal vektlegges ved statens myndighetsutøvelse.

RELATERTE BØKER