PISA - sannheten om skolen?

PISA - sannheten om skolen? Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,69 MB
FILNAVN
PISA - sannheten om skolen?.pdf
ISBN
7244908331446

BESKRIVELSE

I de siste årene har internasjonale målinger fått økt oppmerksomhet i media. Er resultatene en dom over skolens kvaliteter? Boka bidrar til å forstå hvordan utdanningspolitiske visjoner endres i lys av PISA og diskuterer både tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av undersøkelser som PISA. Boka spenner over flere fagfelt og berører nasjonale reformer, vurderingssystemer, skole og klasserom.Antologien gir faglige innspill til en fagkritisk diskusjon om PISA. Første del av boka beskriver bakgrunnen for PISA og andre storskalaundersøkelser som tester elevresultater. Andre del presenterer PISAs rammeverk og drøfter forholdet mellom internasjonale storskalaundersøkelser og nasjonale reformer. Tredje del av boka ser internasjonale undersøkelser som TIMSS og PISA fra skolens synsvinkel. Forfatterne representerer en rekke universiteter og høyskoler i Norge og Sverige: Kari Bachmann, Nils Rune Birkeland, Erling Lars Dale, Astrid B. Eggen, Hanna Eklöf, Gunnar Gjone, Berit Haug, Peder Haug, Cecilie Haugen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Harald Jarning, Lise Iversen Kulbrandstad, Gjert Langfeldt, Christian Lundahl, Ulf P. Lundgren, Randi Myklebust og Daniel Pettersson. Boka er redigert av Eyvind Elstad og Kirsten Sivesind ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), Universitetet i Oslo." ... alle som har deltatt i diskusjoner om norsk skole, kan hente ammunisjon til neste debatt... Diagnosen de 19 artikkelforfatterne stiller er ulik, og det er trolig den beste medisin politikere, pedagoger, foreldre og journalister trenger før vi alle skal gjennom et fjerde PISA-sjokk i desember."(Liv Berit Tessem, Aftenposten)¿Boka er lesverdig og opplysande på mange interessante felt, og den løftar fram nokre viktige spenningar som er naturlege følgjer av PISA-resultata. Ikkje minst dreier dette seg om det problematiske forholdet mellom PISA-resultat og politikkutforming. Boka vil absolutt kunne bidra til å nyansere debatten på ein konstruktiv måte, og ikkje minst gjere oss alle betre førebudd til neste PISA-runde¿¿ (Frå omtale i Bedre skole 4/10 ved Knut Steinar Engelsen.)

Pisa gir et vell av informasjon, og man kan fortelle historier om både suksess og fiasko basert på Pisa, skriver Svein Sjøberg. Jeg er med på å droppe PISA, av Camilla Hagevold Mer penger til skolen vil bare føre til mer sløsing og mindre effektivitet så derfor må skoler slås sammen og stordriftsfordelene utnyttes! Deltakende nasjoner får slike anbefalinger fra OECD om utforming av skolepolitikken på bakgrunn av PISA-resultatene, selv om PISA forskningen i seg selv faktisk IKKE direkte dokumenterer positive effekter av slike tiltak!(«PISA-sannheten om skolen?» Sannheten om klesindustrien; Aldersgrense 9 år; 52 min; Klesindustrien forgifter vannforsyningen til millioner, og bomullsdyrking har nesten tørket ut Aralsjøen. Et av de mest sentrale temaer i dagens utdanningspolitiske debatt er forholdet mellom dannelse og målstyring og hvorvidt disse to ulike perspektiv(ene) på undervisning kan leve side om side eller om de gjensidig utelukker hverandre.

mai 2010 fant over 100 personer veien til Helga Engs hus, Universitetet i Oslo. Anledningen var lansering av boken PISA - sannheten om skolen? Artikkelen nedenfor bygger på innledningen som Kirsten Sivesind holdt i anledning boklanseringen.

RELATERTE BØKER